Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułZapłata podatku w formie bezgotówkowej
Wyrok: Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lutego 2004r., III S.A. 1314/02
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania nr 1-2
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego