Publikacja typu: Referaty
TytułPrawo rynku finansowego jako nowy dział prawa finansowego
Na konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH – dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju”zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny Zakład Finansów UMCS, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedrę Finansów i Prawa Finansowego KUL i Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Kazimierz Dolny
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego