Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułZaskarżalność postanowienia wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 25 lutego 2005 r., I SA/Gd 546/04
[w:] GSP Przegląd Orzecznictwa 2008, nr 2
[autor:] M. Miłosz
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego