Publikacja typu: Sprawozdania
TytułSprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Prawa Nowych Technologii
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Wydziale Prawa i Administracji UG
[autor:] M. Barczewski,M. Miłosz,D. Tykwińska-Rutkowska
Wydawnictwo: Państwo i Prawo 2007, z. 10
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego