Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułTermin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2005 r., III SA 2973/2002
[w:] GSP Przegląd orzecznictwa 2006, nr 2
[autor:] M. Miłosz
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego