Publikacja typu: Sprawozdania
TytułSprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Prawa Nowych Technologii
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Wydziale Prawa i Administracji UG
[autor:] M. Barczewski,M. Miłosz
Wydawnictwo: Państwo i Prawo 2006, z. 6
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego