Publikacja typu: Referaty
TytułMiejsce opłat publicznych w systemie danin publicznych
Na konferencji: 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego