Publikacja typu: Referaty
TytułAksjologiczne aspekty tajemnicy skarbowej jako instytucji prawa finansowego samorządu terytorialnego
Na konferencji: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego