Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWyłączenie od ponownego rozpatrzenie sprawy członka samorządowego kolegium odwoławczego, który brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Glosa do uchwały NSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2007 r.
[w:] GSP Przegląd Orzecznictwa 2008, nr 3
[autor:] K. Kaszubowski,M. Miłosz
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego