Publikacja typu: Referaty
TytułPrzetwarzanie danych osobowych przez szkoły wyższe
Na konferencji: II Konferencja Radców Prawnych Uniwersytetów Polskich (Jastarnia, 20 - 22 IV 2007 r.)
[autor:] M. Laskowska,M. Miłosz
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego