Publikacja typu: Referaty
TytułOchrona danych osobowych w życiu codziennym (wykład)
Na konferencji: IV Bałtycki Festiwal Nauki
[autor:] M. Laskowska,M. Miłosz
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego