Publikacja typu: Referaty
TytułWybrane aspekty ochrony danych osobowych w Internecie
Na konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Prawa Nowych Technologii (Gdańsk, 21 - 22 X 2005 r.)
[autor:] M. Miłosz
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago-Kent College of Law (USA) i Loyola University Chicago (USA).