Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZastępca notariusza w rozumieniu art. 21 i art. 22 ustawy – Prawo o notariacie. Wybrane zagadnienia
Nazwa czasopisma Nowy Przegląd Notarialny
Numer 1
[autor:] T. Bąkowski
Miasto:  2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego