Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW kwestii aktów prawa wspólnotowego dotychczas nieopublikowanych w polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Nazwa czasopisma Acta Elblingensia
Numer t. III
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Elbląg 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego