Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZasada dobrego sąsiedztwa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XIV
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego