Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZasady techniki prawodawczej a prawotwórstwo organów jednostek samorządu terytorialnego
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 1
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego