Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle orzecznictwa sądów i administracji
Nazwa czasopisma Acta Elblingensia
Numer t. IV
[autor:] T. Bąkowski
Miasto:  2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego