Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułVII konferencja z cyklu „Informatyka Korporacyjna” p.t. „Narzędzia Informatyczne Geodezji i Kartografii – Nowe Regulacje Prawne” (Warszawa 30 sierpnia 2007 r.)
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego