Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułOrzecznictwo w Systemie Prawa (Gdańsk 17-18 września 2007 r.)
[autor:] T. Bąkowski,M. Miłosz,D. Tykwińska-Rutkowska
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego