Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów (Warszawa 9-10 października 2007 r.)
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego