Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPrawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości (Gdańsk 20-21 października 2008 r.)
[autor:] T. Bąkowski,M. Miłosz
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego