Publikacja typu: Referaty
TytułZagadnienie „edukacji domowej” w prawie oświatowym a zasada pomocniczości
Na konferencji: Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar (Olszanica 23-26 maja 2004 r.)
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego