Publikacja typu: Referaty
TytułZasada pomocniczości a współpraca między społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
Na konferencji: Strategia i współpraca samorządów w regionie Bałtyku (Elbląg 20 października 2005 r.)
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego