Publikacja typu: Referaty
TytułEuropejskie uwarunkowania zasad polskiego prawa administracyjnego (zagadnienia wybrane)
Na konferencji: Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego (Poznań 16-19 września 2004 r.)
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego