Publikacja typu: Referaty
TytułProcedury administracyjne w procesie planowania przestrzennego: procedura uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wykład)
Na konferencji: Warsztaty prawno-urbanistyczne (Hel 24-30 września 2005 r.)
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego