Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułUstawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - komentarz
[autor:] J. Potulski,J. Warylewski
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC
Miasto: Warszawa 2004
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii