Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułOdpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych
[autor:] W. Cieślak,J. Warylewski,W. Zalewski
Miasto: Jastrzębia Góra 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Udział prof. dr hab. J. Warylewskiego oraz dr hab. W. Cieślaka w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii oraz Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku, zatytułowanej "Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych", Jastrzębia Góra, 12-14 października 2003 r. Wygłoszenie przez prof. dr hab. J. Warylewskiego referatu pt.: "Problematyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za wybrane przestępstwa osoby fizycznej (art. 16 ustawy o o.p.z.)". Udział prof. dr hab. J. Warylewskiego w organizacji Konferencji i członkostwo w Radzie honorowej.