Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZagadnienia współczesnej polityki kryminalnej
[autor:] J. Warylewski,W. Zalewski
Miasto: Szczyrk 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Udział w Konferencji naukowej "Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej" (Zjazd Katedr Prawa Karnego), Szczyrk 8-10.10.2004 r., wygłoszenie przez prof. Jarosława Warylewskiego referatu: "Konsekwencje nowelizacji Kodeksu karnego z dn. 18.03.04. w zakresie przestępstw seksualnych", zaś przez dr Wojciecha Zalewskiego referatu pt. "Sytuacja pokrzywdzonego przestępstwem w świetle ostatnich nowelizacji prawa karnego".