Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułTeoria i praktyka penitencjarna
[autor:] J. Warylewski,W. Zalewski
Miasto: Popowo k. Warszawy 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Udział w Konferencji naukowej "Teoria i praktyka penitencjarna", zorganizowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, Popowo k. Warszawy 25-29.04.2005 r. Wygłoszenie przez prof. dr hab. Jaroslawa Warylewskiego referatu pt. "O wybranych funkcjach i celach kary pozbawienia wolności" oraz przez dr Wojciecha Zalewskiego referatu pt. "Mass imprisonment - koniec marzeń o alternatywie dla kary pozbawienia wolności".