Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułDziecko - ofiara przemocy seksualnej w procesie karnym
[autor:] J. Warylewski,W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Udział w Konferencji naukowej pt: "Dziecko - ofiara przemocy seksualnej w procesie karnym", zorganizowanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, Wydział Prawa i Administracji UG, 24 listopad 2005 r., wygłoszenie przez dr J. Potulskiego referatu pt.: "Karnoprawna ochrona małoletnich przed molestowaniem seksualnym w k.k. z 1997 r.". Dr Potulski brał także udział w organizacji Konferencji. Natomiast dr W. Zalewski zaprezentował ideę powołania Studium Podyplomowego pt. "MAŁOLETNI - OFIARA PRZEMOCY - W POSTĘPOWANIU KARNYM I W SPRAWACH PRZED SĄDEM RODZINNYM".