Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułFormy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa
[autor:] J. Warylewski,W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Udział w Konferencji Naukowej pt.: "Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa", zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 17 maj 2006 r.