Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułIV Polski Kongres Penitencjarny
[autor:] J. Warylewski,W. Zalewski
Miasto: Kalisz 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Prof. Jarosław Warylewski oraz dr Wojciech Zalewski wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej - IV Polskim Kongresie Penitencjarnym pt. "Misja Służby Więziennej a jej oczekiwania wobec aktualnej polityki kryminalnej i oczekiwań społecznych", jaka odbyła się w Kaliszu w dniach 22-24 listopad 2006 r. Prof. Warylewski był członkiem w komitecie organizacyjno-programowym - brał udział w organizacji konferencji, oraz wygłosił referat pt. "Problematyka właściwej reakcji karnej na zachowania związane z godzeniem w wolność seksualną lub obyczajność", natomiast dr Zalewski przedstawił referat pt. "Prywatne więzienie - szanse i zagrożeni".