Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMobbing (prześladowanie) - próba definicji i wybrane zagadnienia prawne
Nazwa czasopisma Palestra
Numer 9-10
[autor:] W. Cieślak,J. Stelina
Miasto: Warszawa 2003
Strony: 72 - 83
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii