Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDefinicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 12
[autor:] W. Cieślak,J. Stelina
Miasto: Warszawa 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii