Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKoncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 482
ISBN: 978-83-7531-116-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego