Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułStanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec ochrony prawa do życia dziecka poczętego
[w:] Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie
[red:]  G. Dammacco, B. Sitek, J. Szczerbowski
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Miasto: Olsztyn-Bari 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego