Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo a media
[w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa
[red:] J. Zajadło
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis
Miasto: Warszawa 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego