Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOrzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
[w:] Źródła prawa we Wspólnotach Europejskich
[red:]  J. Jabłońska-Bonca
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 1993
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego