Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja pierwszego numeru Journal of Historical Sociology Vol. 1, No. 1 Oxford - New York Basil Blackwell 1988
Opis recenzowanej pozycji: ournal of Historical Sociology Vol. 1, No. 1 Oxford - New York Basil Blackwell 1988
[autor:] A. Wiśniewski
Przegląd Literatury Metodologicznej
Nr: 8
Miasto: Warszawa 1991
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego