Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 14 marca 2002 w sprawie Gawęda przeciwko Polsce (skarga nr 26229/95)
Wyrok: wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 14 marca 2002 w sprawie Gawęda przeciwko Polsce (skarga nr 26229/95,)
[w:] Przegląd Sejmowy
Numer wydania 6
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Warszawa 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego