Publikacja typu: Referaty
TytułNauka prawa finansowego a nowoczesne technologie
Na konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa: „Nauka finansów publicznych-dotychczasowy dorobek perspektywy rozwoju”
[autor:] D. Cyman
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego