Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWarunki uznania rabatów celowych za nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 TWE
Wyrok: ETS z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie C-95/04
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze
Numer wydania 3
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego