Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZ zagadnień wykładni europejskiego prawa wspólnotowego
[w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej polska kultura prawna a proces integracji europejskiej
[red:]  S. Wronkowska
[autor:] A. Mikołajczyk,J. Niesiołowski
Wydawnictwo: Zakamycze
Miasto: Kraków 2005
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa