Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOchrona prawnoautorska publikacji naukowych – aspekt międzynarodowy
Nazwa czasopisma Studia Prawnicze
Numer 3
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Instytut Nauk Prawnych PAN 2004
Strony: 117-137
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego