Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawa i obowiązki dziecka w konstytucjach wybranych państw europejskich
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XIII
[autor:] J. Potulski
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 79
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii