Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKomentarz do ustawy z dnia 08.10.2004 r. o zmianie ustawy - k.k. i ustawy - k.k.w.
Nazwa czasopisma System Informacji Prawnej Lex - wersja elektroniczna
Numer 12
[autor:] J. Potulski
Miasto: Gdańsk 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Komentarz do ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.04.243.2426), w zakresie zmian do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.97.88.553). System Informacji Prawnej Lex - od wersji grudzień 2004.