Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKilka słów o sporcie w prawie karnym
Nazwa czasopisma Edukacja Prawnicza
Numer nr 7
[autor:] J. Potulski
Miasto:  2004
Strony: 39
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii