Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKomentarz do ustawy z dnia 13.062003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.111.1061)
Nazwa czasopisma System Informacji Prawnej Lex
Numer 9
[autor:] J. Potulski
Miasto: Gdańsk 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Komentarz do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.111.1061), w zakresie zmian do Kodeksu karnego, System Informacji Prawnej Lex - od wersji wrzesień 2004.