Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku SA z dnia 29.06.1999 r. (dot. określenia pojęcia czynu jako podstawowej przesłanki odpowiedzialności karnej sprawcy za popełnione przestępstwo)
Wyrok: Wyrok SA z dnia 29.06.1999 r.
[w:] Orzecznictwo Sądów Polskich
Numer wydania 1
[autor:] J. Potulski
Miasto: Warszawa 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 czerwca 1999 r, (dot. określenia pojęcia czynu jako podstawowej przesłanki odpowiedzialności karnej sprawcy za popełnione przestępstwo), Orzecznictwo Sądów Polskich z 2002 r. Nr 1.