Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDziecko. Kto to taki? – Próba definicji pojęcia na gruncie Kodeksu karnego
Nazwa czasopisma Gazeta Sądowa
Numer 2
[autor:] J. Potulski
Miasto: Warszawa 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii